Проект: Автопат Кичево Охрид, Македонија

Изградба на автопат Кичево – Охрид

При изведба на овој проект, заштитата на косини е една од најважните процеси при изведбата на овој автопат, па затоа како долготрајно решение, инженерите на нашиот тип во соработка со проектните инженери го понудија најсоодветното решение, заштита со поставување на мрежа за одрони произведена од двојнонавртена челична жица со облога Zn 95% + 5% Al и дополнителна заштита со PA6 облога, со трајност од повеќе од 120 години

Ерго Ком, дистрибутер на најголемиот проект во историјата на Maccaferri со овој тип нажица за заштита на косини

На огромно задоволство на компанијата Maccaferri, Ерго ком беше прогласен за еден од најуспешните дистрибутери, како во Македонија, така и во регионот. Особено беше потенциран овој проект, како најголем во историјата на компанијата со употреба на овој тип жица за заштита на косини.