Certifications

Сертификација на компанијата

Компанијата Ерго Ком ги поседувасите стандарди за извршување на својата дејност и производите кои ги пласира на пазарот ги исполнуваат сите ISO и MKS-EN стандарди. Сите производи кои се произведуваат во фабриките на MAccaferri ги исполнуваат сите предвидени стандарди и сертификати како и ознаката CE  со свој соодветен број од ETA, Европската потврда за тргување.

Ерго ком - компанија со квалитет

Нашите производи се секогаш во служба на клиентите, а со решенијата кои ги нудиме, сме водечка компанија како во Македонија, така и во регионот.

Душан Ѓуровиќ — Директор

Сертификација

Сертификат за ссобразност на производ

Овој сертификат се однесува на својствата и квалитетот кој секој производ ги поседува и се издава при секоја испорака на производите кон клиентите и соодветните институции.